Unit prices 2014
Argelia Garcia PerezArgelia Garcia PerezMexico

Excel spreadsheet - analysis of price - costs