Stairs
Jorge Eduardo Fleitas QuiñonezJorge Eduardo Fleitas QuiñonezParaguay

Ladder for vertical tank. plant - cutting - isometric