Monorail Route
Ruben ZevallosRuben ZevallosPeru

Tour monorail in the district of socabaya. important points and