Military helicopter
Jaelita FuentesJaelita FuentesBolivia

It is a military helicopter 3d