Bir apartman projesidir 2 bodrum kat yaplmtr -2 katnda otopark yaplmtr -1 katnda snak ve depolar ve teknik servis birimleri yaplmtr 2 kesit alnmtr 4 görünüte alnmtr 1 kat kalp plan; 2 bodrum kat plan; zemin kat plan ve 7 kat adedi plan yaplmtr