Jesus Maria Rising Apple dwg

Cadastral Survey between streets: Dominican Av.Republica - Av.Horacio Urteaga - Jr. Jose Maria Plaza - Jr. Huiracocha