ARCHITECTURAL INTERVENTION TOURIST

  • dwg
  • 903
  • PREMIUM
Description
Architectural intervention in a vacant place; l lagoon in White House Xalpa, Veracruz - Planimetria - Ground - Cortes - Auditorium

Related works