ARCHITECTURAL INTERVENTION TOURIST
Arely Hernandez AlarconArely Hernandez AlarconMexico

Architectural intervention in a vacant place; l lagoon in white house xalpa, veracruz - planimetria - ground - cortes - auditorium