Analyze opterecenja konstrukcija xls

Analiza opterecenja sa detailingjnom analizom tezina materijala. u prilogu su opeterecenja od raznih vrsta gradjevinskog opterecenja

1.3kViews