Parada de colectivo dwg

Parada de colectivo modelo 3d en diferentes layers para poder codificarla.