Campamento modular - 3d. dwg

Un campamento que se basa totalmente en módulos estándar - 10 cm