Antropometria - centro de adulto dwg

Fichas antropometricas para centro de adulto mayor zona recreacion