White Florida dwg

Partial Plan of Florida White Old Town