KITCHEN DETAIL
Vera Lucia Pereyra CuadrosVera Lucia Pereyra CuadrosPeru

Kitchen details: floor and courts