Acoustic analysis
Erwin Alexis Carrasco RamosErwin Alexis Carrasco RamosPeru

Plant; cutting; and acoustic analysis