Acacia Meiantha
Oswaldo RiosOswaldo RiosMexico

Mimosa tree; mimosa australia. the tree is fully in bloom

Related works