3d 300 lb valve 3 in
Gerardo ReyesGerardo ReyesMexico

Stainless steel valve 3 inches 300 pounds