Descripción:

Projecto de um espacio polivalente destinado a auditorio bem como a outras actividades ludico - culturais

Tipo

vip

ID

41764