Water tank on metal tower

waggutierrez01 by waggutierrez01NICARAGUAMech - elect - plumb > Water