Topographic plane of juarez

pierrinplin by pierrinplinMEXICOUrban design > Mexico