San luis - potosi - logo and symbols - mexico

francisco david by francisco davidSymbols > Logo and symbols