Templo - mezquita

saberfattahi enviado por saberfattahiIRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFProyectos > Arq. religiosa